ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : ระดับเหรียญทอง ระดับชาติ การแข่งขันร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 ครั้งที่ 68 จ.บุรีรัมย์
ชื่อนักเรียน : เด็กชายวชิร ชาวเวียง
โพสเมื่อ : 17 ธ.ค. 2561,18:16   อ่าน 128 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ระดับเหรียญทอง ระดับชาติ ครั้งที่ 68 การแข่งขันอาหารคาวหวาน ประเภทเด็กพิเศษเรียนร่วม ป.4-ป.6
ชื่อนักเรียน : ด.ช.ธนพล เสริฐศรี ด.ญ.ปวีณา พนมจันทร์ ด.ช.ชยพล ชัยภูมิ
โพสเมื่อ : 11 ธ.ค. 2561,20:29   อ่าน 135 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การแข่งขันภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.1-ป.3 ระดับชาติ ครั้งที่ 68 ณ.จังหวัดบุรีรัมย์
ชื่อนักเรียน : เด็กชายกอบโชค พันธโคตร
โพสเมื่อ : 11 ธ.ค. 2561,20:14   อ่าน 131 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เดี่ยวพิณ ชนะเลิศระดับเขต, เหรียญทองระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่67 จ.ขอนแก่น
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงจิตติมา คำนาก่วม
โพสเมื่อ : 22 ธ.ค. 2560,09:16   อ่าน 186 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เดี่ยวซอด้วง ชนะเลิศ ระดับเขต, เหรียญทอง ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 66 จ.หนองคาย
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงพัชรนรินทร์ เอกวงษา
โพสเมื่อ : 30 พ.ค. 2560,12:59   อ่าน 349 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เล่านิทานเด็กพิการเรียนร่วม ชนะเลิศ ระดับเขต, เหรียญทอง ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 66 จ.หนองคาย
ชื่อนักเรียน : เด็กชายชนะชล ศรีสอน
โพสเมื่อ : 26 พ.ค. 2560,11:26   อ่าน 294 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เดี่ยวพิณ ชนะเลิศระดับเขต, เหรียญทองระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่66 จ.บึงกาฬ
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงจิตติมา คำนาก่วม
โพสเมื่อ : 23 พ.ค. 2560,10:52   อ่าน 225 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เดี่ยวพิณ ชนะเลิศระดับเขต, เหรียญทองระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่65 จ.สุรินทร์
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงรุ่งทิวา คำนาก่วม
โพสเมื่อ : 09 ธ.ค. 2558,15:27   อ่าน 393 ครั้ง