ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานนักเรียน
ระดับเหรียญเงิน ระดับชาติ การแข่งขันมารยาทไทย ด้านบกพร่องการเรียนรู้ ป.1-ป.6 ครั้งที่ 68 จ.บุรีรัมย์
เด็กชายธนัช พนมกุล เด็กหญิงภัทริกา จรรยา
รายละเอียดผลงาน
งานมหกรรมแข่งขันความสามารถทางศิลปหัตกรรม วิชาการและเทคโนโลยี ของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 สพฐ. ณ จ.บุรีรัมย์ ครั้งที่ 68 เด็กชายธนัช  พนมกุล เด็หญิงภัทริกา  จรรยา  ระดับเหรัยญเงิน ระดับชาติ การแข่งขันมารยาทไทย ด้านบกพร่องการเรียนรู้ ป.1-ป.6
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 85.52 KB
โพสเมื่อ : 19 ธ.ค. 2561,19:38   อ่าน 150 ครั้ง