ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
การอบรมการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
วันที่ 26 - 27 สิงหาคม 2562 ได้รับเกียรติจาก นายพิทักษ์  บ้วแสงใส กพฐ./ผอ.ร.ร.อนุบาลเมืองพนมไพร เป็นประธานเปิดงาน การอบรมการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น  ให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 113 คน ณ หอประชุมโสภณคุรุประชาสรรค์  วิทยากรได้แก่ คุณครูปฎิภาณ  พานทอง  ครู โรงเรียนจุมจังพลังราษฎร์  สังกัดเทศบาลจุมจัง  อ.กุฉิณารายณ์  จ.กาฬสินธุ์
โพสเมื่อ : 26 ส.ค. 2562,22:07   อ่าน 97 ครั้ง