ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562

วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2562 นายพิทักษ์ บัวแสงใส กพฐ. /ผอ.ร.ร.อนุบาลเมืองพนมไพร ประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา พุทธศักราช 2562 โรงเรียนในสังกัด สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 อำเภอพนมไพร หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สู่การปฏิบัติในชั้นเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ ณ หอประชุมโสภณคุรุประชาสรรค์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร

โพสเมื่อ : 27 พ.ค. 2562,20:08   อ่าน 185 ครั้ง