ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ร้อยความรัก ถักทอใจ สานสายใย มุทิตาจิต (อ่าน 105) 31 ส.ค. 62
ปฐมนิเทศครูผู้ช่วย (อ่าน 87) 26 ส.ค. 62
การอบรมการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น (อ่าน 96) 26 ส.ค. 62
พิธีมอบทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาเพื่อนักเรียนยากจนพิเศษ (อ่าน 100) 16 ส.ค. 62
กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหล (อ่าน 126) 09 ส.ค. 62
โครงการปลูกต้นไม้ เฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 10 (อ่าน 170) 28 มิ.ย. 62
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ร่วมสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟ (อ่าน 153) 14 มิ.ย. 62
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 385) 27 พ.ค. 62
ประชุมชี้แจงผู้ปกครองนักเรียน มอบค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ภาคเรียนที่ 1/2562 (อ่าน 199) 21 พ.ค. 62
อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒฯประสิทธิภาพในหน้าที่ครู และบุคลากรทางการศึกษา (อ่าน 202) 25 มี.ค. 62
รับรายงานตัวและประชุมผู้ปกครอง นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1,2 และชั้น ป.1 (อ่าน 186) 23 มี.ค. 62
โครงการพัฒนานักเรียนยากจนพิเศษ (อ่าน 1730) 22 มี.ค. 62
ประกาศรับสมัครนักเรียนอนุบาลและป.1 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 270) 20 ก.พ. 62
การเดินทางไกลเข้าค่ายลูกเสือยุวกาชาด ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 240) 16 ก.พ. 62
วันครู ครั้งที่ 63 (อ่าน 233) 17 ม.ค. 62
พิธีมอบทุนการศึกษา ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนพิเศษ แบบมีเงื่อนไข (อ่าน 293) 17 ม.ค. 62
สวัสดีปีใหม่ 2562 (อ่าน 190) 15 ม.ค. 62
ต้อนรับคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 212) 15 ม.ค. 62
บริจาคเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ บ้านของนักเรียนประสบอัคคีภัย (อ่าน 201) 20 ธ.ค. 61
การแข่งขันกรีฑา-กีฬานักเรียน ระดับศูนย์เครือข่าย เมืองแสนทัพไทย (อ่าน 241) 06 ธ.ค. 61
เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (อ่าน 204) 06 ธ.ค. 61
การประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ปี 2561 (อ่าน 236) 29 พ.ย. 61
วันลอยกระทง ปี2561 (อ่าน 186) 22 พ.ย. 61
การแข่งขันกรีฑา-กีฬาสีภายในปี2560 (อ่าน 374) 13 พ.ย. 60
การจัดงานเกษียณอายุราชการปี2560 (อ่าน 386) 28 ส.ค. 60
การประชุมเชิงปฏิบัติการการประเมินและการประกันคุณภาพแนวใหม่(ฉบับปรับปรุง) (อ่าน 379) 22 มิ.ย. 60
การนิเทศติดตามพัฒนาคุณภาพผู้เรียนปี60 (อ่าน 348) 16 มิ.ย. 60
พิธีไหว้ครู ปี2560 (อ่าน 396) 15 มิ.ย. 60
การเลือกตั้งประธานนักเรียน ปี2560 (อ่าน 366) 15 มิ.ย. 60
สืบสานประเพณีบุญบั้งไฟ 2560 (อ่าน 281) 30 พ.ค. 60
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนภาคเรียน1/60 (อ่าน 315) 16 พ.ค. 60
ส่งนักศึกษาฝึกประสบการณ์ (อ่าน 271) 21 มี.ค. 60
พิธีมอบเอกสารการจบการศึกษาของนักเรียนอนุบาล2และป.6 (อ่าน 336) 21 มี.ค. 60
สโมสรโรตารี่ร้อยเอ็ดมอบเครื่องกรองน้ำดื่ม (อ่าน 547) 06 มี.ค. 60
วันครูแห่งชาติ ครั้งที่ 61 ปี2560 (อ่าน 376) 17 ม.ค. 60
วันเด็กแห่งชาติ 2560 (อ่าน 374) 15 ม.ค. 60
ติว ONET ปีการศึกษา 2559 จาก สำนักพิมพ์ อจท. (อ่าน 368) 11 ม.ค. 60
การแข่งขันกรีฑา-กีฬานักเรียน ระดับเขต สพป.รอ.2 (อ่าน 351) 23 ธ.ค. 59
การแข่งขันกรีฑา-ก๊ฬานักเรียน ระดับอำเภอ (อ่าน 351) 06 ธ.ค. 59
การแข่งขันกรีฑา-กีฬาศูนย์ที่ 14 เมืองแสนทัพไทย (อ่าน 341) 24 พ.ย. 59