ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
โครงการพัฒนานักเรียนยากจนพิเศษ

วันที่ 27 สิงหาคม 2562 นายพิทักษ์  บัวแสงใส กพฐ./ผอ.ร.ร.อนุบาลเมืองพนมไพร ประธานพิธีเปิดงานโครงการพัฒนานักเรียนยากจนพิเศษ กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต กิจกรรมพัฒนาทักษะอาชีพ ณ หอประชุมโสภณคุรุประชาสรรค์

โพสเมื่อ : 27 ส.ค. 2562,19:20   อ่าน 280 ครั้ง