ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
27 มิ.ย. 62 พิธีไหว้ครู ปี 2562
วันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2562 โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร จัดวันไหว้ครูและลงคะแนนเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562
หอประชุมโสภณคุรุประชาสรรค์ /ชุดนักเรียน โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
27 มิ.ย. 62 พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2562
พิธีไหว้ครูและการลงคะแนนเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2562 ณ หอประชุมโสภณคุรุประชาสรรค์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
ณ หอประชุมโสภณคุรุประชาสรรค์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร/ชุดนักเรียน โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
15 พ.ค. 62 ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562
วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 คณะครูบคลากรทางการศึกษา เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562  ณ หอประชุมเมืองแสน
หอประชุมเมืองแสน โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร/ ชุดราชการ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
30 มี.ค. 62 การประชุมทางวิชาการ ของบุคลากรทางการศึกษา
วันเสาร์ที่ 30 มีนาคม 2562 การประชุมทางวิชาการ ของบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ณ หอประชุมเมืองแสน ก่อนปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 และเตรียมการเรียนสอน ประจำปีการศึกษา 2562
หอประชุมเมืองแสน โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร / ชุดวันราชการ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
25 มี.ค. 62 ถึง 26 มี.ค. 62 ประชุมเชิงปฏิบัติการบุคลากรทางการศึกษา
วันที่ 25 - 26 มีนาคม ประชุมเชิงปฏิบัติการบุคลากรทางการศึกษาทุกคน โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ณ หอประชุมเมืองแสน
หอประชุมเมืองแสน โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร /ชุดตามวันราชการ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
23 มี.ค. 62 รับรายงานตัวนักเรียนชั้นอนุบาล1,อนุบาล2, ป.1
วันเสาร์ที่ 23 มีนาคม 2562 รับรายงานตัวนักเรียนชั้นอนุบาล1,อนุบาล2, ป.1 และประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นดังกล่าว
หอประชุมโสภณคุรุประชาสรรค์/ชุดนักเรียน โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
22 มี.ค. 62 จัดกิจกรรมเสริมนักเรียนยากจนพิเศษ
นายพิทักษ์  บัวแสงใส  สพฐ/ผอ.ร.ร.อนุบาลเมืองพนมไพร ได้จัดกิจกรรมนักเรียนยากจนพิเศษทุกคน วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม  2562 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ หอประชุมโสภณคุรุประชาสรรค์
หอประชุมโสภณคุรุประชาสรรค์ / ชุดนักเรียน ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
19 มี.ค. 62 ปัจฉิมนิเทศนักเรียนอนุบาลและชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียอนุบาลเมืองพนมไพร ดำเนินการปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นอนุบาลและชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในวันอังคารที่ 19 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 นเป็นต้นไป ณ หอประชุมโสภณคุรุประชาสรรค์
หอประชุมโรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร /ชุดนักเรียน โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
11 มี.ค. 62 ถึง 13 มี.ค. 62 สอบปลายทุกชั้นเรียน ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนอนุบาลพนมไพร  ทำการสอบปลายภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 11 - 13 มีนาคม 2562 นักเรียนตั้งแต่ ชั้น อนุบาล - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร /ชุดนักเรียน โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
06 มี.ค. 62 การสอบ NT นักเรียน ชั้น ป.3
นักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ทุกคน ในวันที่ 6 มีนาคม  2561 สอบ NT ประจำปีการศึกษา 2561
ร.ร.อนุบาลเมืองพนามไพร / ชุดนักเรียน สพฐ.
28 ก.พ. 62 ถึง 04 ก.พ. 62 รับสมัครนักเรียนชั้นอนุบาลและ ป.1 ปีการศึกษา 2562
ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้นอนุบาล 1 (3ขวบ) อนุบาล 2(4ขวบ)และชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในเขตบริการของโรงเรียน ในตำบลพนมไพร คือ หมู่ที่ 1,2,3,4,5,6,7และ19 ไม่เว้นวันหยุดราชการ รับจำนวนจำกัด
 ชั้นอนุบาล                รับสมัครวันที่ 28 ก.พ.-4 มี.ค.62
 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 รับสมัครวันที่ 7 - 10 มี.ค. 62
 รับสมัคร เวลา 08.30 - 16.30 น. ทุกวัน ณ ตึกอำนวยการ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ไม่เว้นวันหยุดราชการ ติดต่อสอบถาม โทร. 043591263
เอกสาร สำเนา ทร.14 /สำเนาบัตรประชาชน ของนักเรียนและพ่อแม่หรือผู้ปกครอง
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์
ตึกอำนวยการ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
02 ก.พ. 62 การสอบ O-Net ปีการศึกษา 2561

นักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทุกคน ในวันที่ 2 กุภาพันธ์ 2561 สอบ O-NET ประจำปีการศึกษา 2561

ร.ร.อนุบาลเมืองพนมไพร /ชุดนักเรียน สพฐ.
22 ม.ค. 62 การทดสอบเสมือนจริง O-NET ประจำปีการศึกษา 2561

นักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทุกคนจะได้ทำการทดสอบเสมือนจริง สอบ O-NET ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 22 มกราคม 2562

ร.ร.อนุบาลเมืองพนมไพร / ชุดนักเรียน สพป.รอ.2
13 ม.ค. 62 โครงการพัฒนาการเรียนรู้สู่สากล International Mathematics and Science Olympiad (IMSO)

นักเรียนโรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร สมัครสอบตาม โครงการพัฒนาการเรียนรู้สู่สากล International Mathematics and Science Olympiad (IMSO) ประจำปีการศึกษา 2561 จะดำเนินการทดสอบประจำปี ในวันอาทิตย์ ที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2562 ณ สนามสอบโรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร อาคารเฉลิมพระเกียรติและอาคาร 3 ชั้น

โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร /ชุดนักเรียน สพฐ. สพป.รอ.2
12 ม.ค. 62 วันเด็กแห่งชาติ 2562

ผอ.พิทักษ์  บ้วแสงใส สพฐ. /ผอ.ร.ร.อนุบาลเมืองพนมไพร ร่วมกับ นายทินกร  พันโคตร นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลพนมไพร และหน่วยงานราชการ ห้างฯ ร้านต่างๆ จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2562 ในวันเสาร์ที่  12 มกราคม 2562 ณ โรงยิม และสนามกีฬา โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป

โงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร /ตามสบาย ร.ร.อนุบาลเมืองพนมไพร / เทศบาลพนมไพร /หน่วยงานราชการต่างๆ
15 พ.ค. 60 ขอเรียนเชิญผู้ปกครองนักเรียนเข้าร่วมประชุม ภาคเรียนที่ 1/2560
ในวันจันทร์ที่ 15 พ.ค.60 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป พร้อมรับเงินค่าเครื่องแบบนักเรียน
หอประชุมโสภณคุรุประชาสรรค์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
26 ส.ค. 59 สพป.รอ.2 ประเมินความยั้งยืนโรงเรียนในฝัน
สพป.รอ.2
09 มิ.ย. 59 พิธีไหว้ครูโรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร จัดพิธีไหว้ครูและส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน โดยเลือกตั้งประธานและคณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2559  ณ  หอประชุมโสภณคุรุรประชาสรรค์
ชุดนักเรียน โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
19 พ.ค. 59 ประชมผู้ปกครองโครงการเรียนฟรี15 ปี
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร  ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ในวันที่ 19  พฤษภาคม 2559  เพื่อแจกเงินค่าเครื่องแบบนักเรียน ทุกคน
ณ. หอประชุมโสภณคุรุประชาสรรค์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
16 มี.ค. 59 ถึง 17 มี.ค. 59 สอบ LAS ป.2,4และ 5
สอบ LAS ชั้น ป.2 , ป.4 , และป.5  นักเรียนทุกคน
ชุดนักเรียน สพป.รอ.2
15 มี.ค. 59 ป.1 สอบอ่านออก เขียนคล่อง 100%
สอบอ่านออกเขียนคล่อง 100% นักเรียนชั้น ป.1 ทุกคน
ชุดนักเรียน สพฐ.
14 มี.ค. 59 สอบนานาชาติ รอบ 2
สอบนานาชาติ รอบที่สอง ปีการศึกษา 2558 
ชุดนักเรียน สพฐ.
09 มี.ค. 59 สอบ NT ป.3
นักเรียน ป.3 สอบ NT ปีการศึกษา 2558
ชุดนักเรียน สพฐ
27 ก.พ. 59 สอบ O-NET ป.6
นักเรียน ชั้นป.6 ทุกคน สอบ O-NET ปีการศึกษา 2558
ร.ร.อนุบาลเมืองพนมไพร/ชุดนักเรียน สพฐ.