ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
06 มี.ค. 62 การสอบ NT นักเรียน ชั้น ป.3
นักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ทุกคน ในวันที่ 6 มีนาคม  2561 สอบ NT ประจำปีการศึกษา 2561
ร.ร.อนุบาลเมืองพนามไพร / ชุดนักเรียน สพฐ.
02 ก.พ. 62 การสอบ O-Net ปีการศึกษา 2561

นักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทุกคน ในวันที่ 2 กุภาพันธ์ 2561 สอบ O-NET ประจำปีการศึกษา 2561

ร.ร.อนุบาลเมืองพนมไพร /ชุดนักเรียน สพฐ.
22 ม.ค. 62 การทดสอบเสมือนจริง O-NET ประจำปีการศึกษา 2561

นักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทุกคนจะได้ทำการทดสอบเสมือนจริง สอบ O-NET ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 22 มกราคม 2562

ร.ร.อนุบาลเมืองพนมไพร / ชุดนักเรียน สพป.รอ.2
13 ม.ค. 62 โครงการพัฒนาการเรียนรู้สู่สากล International Mathematics and Science Olympiad (IMSO)

นักเรียนโรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร สมัครสอบตาม โครงการพัฒนาการเรียนรู้สู่สากล International Mathematics and Science Olympiad (IMSO) ประจำปีการศึกษา 2561 จะดำเนินการทดสอบประจำปี ในวันอาทิตย์ ที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2562 ณ สนามสอบโรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร อาคารเฉลิมพระเกียรติและอาคาร 3 ชั้น

โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร /ชุดนักเรียน สพฐ. สพป.รอ.2
12 ม.ค. 62 วันเด็กแห่งชาติ 2562

ผอ.พิทักษ์  บ้วแสงใส สพฐ. /ผอ.ร.ร.อนุบาลเมืองพนมไพร ร่วมกับ นายทินกร  พันโคตร นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลพนมไพร และหน่วยงานราชการ ห้างฯ ร้านต่างๆ จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2562 ในวันเสาร์ที่  12 มกราคม 2562 ณ โรงยิม และสนามกีฬา โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป

โงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร /ตามสบาย ร.ร.อนุบาลเมืองพนมไพร / เทศบาลพนมไพร /หน่วยงานราชการต่างๆ
15 พ.ค. 60 ขอเรียนเชิญผู้ปกครองนักเรียนเข้าร่วมประชุม ภาคเรียนที่ 1/2560
ในวันจันทร์ที่ 15 พ.ค.60 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป พร้อมรับเงินค่าเครื่องแบบนักเรียน
หอประชุมโสภณคุรุประชาสรรค์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
26 ส.ค. 59 สพป.รอ.2 ประเมินความยั้งยืนโรงเรียนในฝัน
สพป.รอ.2
09 มิ.ย. 59 พิธีไหว้ครูโรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร จัดพิธีไหว้ครูและส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน โดยเลือกตั้งประธานและคณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2559  ณ  หอประชุมโสภณคุรุรประชาสรรค์
ชุดนักเรียน โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
19 พ.ค. 59 ประชมผู้ปกครองโครงการเรียนฟรี15 ปี
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร  ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ในวันที่ 19  พฤษภาคม 2559  เพื่อแจกเงินค่าเครื่องแบบนักเรียน ทุกคน
ณ. หอประชุมโสภณคุรุประชาสรรค์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
16 มี.ค. 59 ถึง 17 มี.ค. 59 สอบ LAS ป.2,4และ 5
สอบ LAS ชั้น ป.2 , ป.4 , และป.5  นักเรียนทุกคน
ชุดนักเรียน สพป.รอ.2
15 มี.ค. 59 ป.1 สอบอ่านออก เขียนคล่อง 100%
สอบอ่านออกเขียนคล่อง 100% นักเรียนชั้น ป.1 ทุกคน
ชุดนักเรียน สพฐ.
14 มี.ค. 59 สอบนานาชาติ รอบ 2
สอบนานาชาติ รอบที่สอง ปีการศึกษา 2558 
ชุดนักเรียน สพฐ.
09 มี.ค. 59 สอบ NT ป.3
นักเรียน ป.3 สอบ NT ปีการศึกษา 2558
ชุดนักเรียน สพฐ
27 ก.พ. 59 สอบ O-NET ป.6
นักเรียน ชั้นป.6 ทุกคน สอบ O-NET ปีการศึกษา 2558
ร.ร.อนุบาลเมืองพนมไพร/ชุดนักเรียน สพฐ.